Tuyển dụng

App Vay Nhanh cần tuyển:

Vị trí: Content về lĩnh vực tài chính.
Yêu cầu:

Hiểu biết về tài chính, các công ty tài chính là một lợi thế.
Hiểu biết về một bài viết chuẩn seo.
Viết theo từ khóa được giao.
Có bằng cao đẳng trở lên.

Mức lương: Trả theo nhuận bút từng bài viết.

Làm việc: tại nhà

Luu ý: Nên liên hệ trước khi đến phỏng vấn